אוספים זכויות לזכרם

משלימים את בניית בית הכנסת בירושלים לזכרם של החיילים ואנשי כוחות הביטחון ז”ל

דוגמא לעיצוב אישי לחברים/בני משפחה שמצטרפים כשגרירי הקמפיין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הבנייה בעיצומה!

בית הכנסת הגדול בירושלים, בשכונת רמת שלמה בהנהגת הרה"ג יוסף רביבו שליט"א, יכיל בעז"ה מאות מקומות ישיבה ויוקדש להנצחתם של הגיבורים שמסרו נפשם! 

בואו להיות שגרירי הקמפיין והירשמו. כל שגריר יקבל ערכת פרסום אישית המעוצבת במיוחד על שם הגיבור/הקבוצה שלו. בקבוצה האישית גם יתפרסם סיפור חייו של הגיבור להנצחתו וכמו כן, ליווי אישי מקצועי ינתן לכל שגריר/ה לאורך הקמפיין.

יחד – עד להצלחה !